Products

Product Name :กางเกงซึมซับซีเคียว รุ่นหนา ไซต์ L
Detail :

กางเกงซึมซับสำหรับผู้มีปัญหาปัสสาวะเล็ด  สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น  รูปทรงเต็มตัวหนานุ่ม รองรับการซึมซับได้มากขึ้น 30%  จากกางเกงซึมซับปกติ

Gallery