ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชื่อร้าน จังหวัด เบอร์โทร
สว่างฟาร์ม่า  นครพนม นครพนม 042-511141
ศูนย์รวมยา เอ็นเคพี นครพนม 089-924-5641
ชัยภูมิฟาร์ม่า ชัยภูมิ 086-0909732-044818232
ขอนแก่นอุปกรณ์การแพทย์ ขอนแก่น 043-320-737
ร้านสองคุณหมอยา ขอนแก่น 085-001-9902
ร้านโคราชเภสัช นครราชสีมา 089-9493777
ร้านสถานียา นครราชสีมา 081-9923656
สยามฟาร์มาซี นครราชสีมา 044-243416
รุ่งเรืองซัพพลาย (อึ้งเซ่งหลี) บุรีรัมย์ 081-4260671
กรปภาอุปกรณ์การแพทย์ บุรีรัมย์ 081-7376908
เภสัชกรโกวิทย์ มหาสารคาม 043-740644
สุกัญญาเภสัช ยโสธร 081-2652499
ร้านคลังยา ยโสธร 082-8505594
วีระเภสัชกร ร้อยเอ็ด 043-511713,514492
เมดแคร์เซ็นเตอร์  จ.สกล สกลนคร 081-717-2312
หจก.ชัยวัฒน์เภสัช 2013 สกลนคร 042-711-481
ร้านสหรวมยา สุรินทร์ 081-8788023
ร้านหมอยาสุรินทร์ สุรินทร์ 044-512380,0800891000 ต่อ 25
ห้องยา พร.หนองคายส่วนสวัสดิการ หนองคาย 089-843-1220
ตงตงโอสถ หนองคาย 042-411-190
ตงตงเวชภัณฑ์ หนองคาย 042-411-190
ทองดีเภสัช 2008 อำนาจเจริญ 045-451267
สัมพันธ์เภสัช อุดรธานี 081-592-8780
รักดีวัสดุการแพทย์ อุดรธานี 081-592-7044
วราห์เวชเภสัช อุดรธานี 089-621-9681
ส่งเสริมเมดิคอล อุดรธานี 042-222-378
เอสอายซัพพลาย อุดรธานี 087-772-1925
ร้านขายยาเภสัชกรศิริชัย อุดรธานี 084-262-6215
เมืองทองเภสัช อุบลราชธานี 045-266955
พรศรีเภสัช อุบลราชธานี 086-4510518
ร้านคลังยา สาขา 3 อุบลราชธานี 089-2853777