SERVICE

SEKURE SERVICE

บริษัทฯ มีศูนย์บริการซ่อมอุปกรณ์การแพทย์โดยทีมช่างที่มีประสบการณ์ มีความเชียวชาญเฉพาะด้าน พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แก้ปัญหาทุกเรื่องเกี่ยวกับสินค้าให้แก่ท่าน และยังมีบริการพิเศษอื่นๆ เช่น บริการซ่อมสินค้าที่บ้าน บริการฝากสินค้าส่งซ่อมไว้ที่ร้าน บริการเครื่องสำรองใช้ระหว่างซ่อม ให้ท่านได้เบาใจหมดกังกลสำหรับผู้ที่ต้องใช้อุปกรณ์ตลอดเวลา

ซ่อมอุปกรณ์การแพทย์

ประเภทและรุ่นสินค้าที่รับซ่อม  
 - บริการซ่อมทั่วไปสำหรับสินค้า Sekure
- รับประกัน ฟรีค่าบริการ 3 เดือนนับจากวันที่รับเครื่องกลับหรือวันที่ช่างเข้าไปให้บริการ
- เครื่องผลิตออกซิเจน Yuwell ( รุ่น 7F-3W,7F-5W, 7F-8W,7F-10W)
- เครื่องดูดเสมหะ Sekure ,Konsung (รุ่น 9E-A), Yuwell (รุ่น 7E-A)
- รถเข็นผู้ป่วยแบบมือหมุนและไฟฟ้า Sekure และ Appo 
- เตียงผู้ป่วยแบบมือหมุนและไฟฟ้า Sekure และ Appo
 
read more

บำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์

บริการบำรุงรักษาเครื่องพ่นละอองยา  ยี่ห้อ Sekure รุ่น 408D ,
608D
 
บริการบำรุงรักษาเครื่องดูดเสมหะ ยี่ห้อ Sekure รุ่น 9EA ,TD-368
บริการบำรุงรักษารถเข็นผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ยี่ห้อ Sekure รุ่น  0206E, 0207E, 0208E
 
บริการบำรุงรักษาเครื่องผลิตออกซิเจน โดยรับตรวจเช็คความเข้มข้นของออกซิเจนของเครื่อง  ยี่ห้อ Sekure รุ่น KSOC-5N ,KSOC-3N , KS-5  ,S5A 
 
read more

ศูนย์บริการซ่อมอุปกรณ์การแพทย์ เพอร์แม็กซ์

รับซ่อมบำรุงอุปกรณ์การแพทย์ สำหรับลูกค้าที่ใช้ภายในบ้าน
 
การตรวจบำรุงเครื่องมือแพทย์ควรทำทุกกี่เดือน ? 
 - ควรทำอย่างน้อยทุก 12 เดือน (1 ปี)
 
 มีการรับประกันหรือไม่
 - รับประกัน ฟรีค่าบริการ 3 เดือนนับจากวันที่รับเครื่องกลับหรือวันที่ช่างเข้าไปให้บริการ  
 
read more