ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย - ภาคใต้

ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย - ภาคใต้

ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย - ภาคใต้

ชื่อร้าน จังหวัด เบอร์โทร
ร้านยะลาปลาทอง ยะลา 073-212-744
ร้านรวมยาเมดแคร์ สงขลา 074-348-909
ร้านคลังยา 2 สงขลา 074-237-568
ร้านคลังยาหาดใหญ่ สงขลา 074-237-568
ร้านวีว่าแคร์ สงขลา 094-596-1142
ร้านไอแคร์ สงขลา 074-464-132
ร้านชีวเภสัช สงขลา 089-653-8787
ร้านเรืองวิทย์อุปกรณ์แพทย์ ตรัง 075-210-559
รัษฎาเวชภัณฑ์ ตรัง 086-900-0604
ร้านสุวรรณาฟาร์ม่า กระบี่ 075-623-737
ร้านพรมานา อุปกรณ์การแพทย์ พังงา 084-219-2290
สหการพัสดุ พัทลุง 074-620-539
โอปอลเภสัช สตูล 088-790-6047
รักษ์อุปกรณ์การแพทย์ นครศรีธรรมราช 075-800131
เภสัช ม.อ. สุราษฏร์ธานี 077-264-555 / 086-691-8951
เนิร์สซิ่งแคร์ ชุมพร 077-503-220
พีที  อุปกรณ์การแพทย์ ภูเก็ต 076-223-780
เนิร์สฟาร์ม่า ภูเก็ต 076-526-645