SEKURE SERVICE

สินค้าของแบรนด์ SEKURE มีทั้งหมด 3 หมวดด้วยกันดังนี้

สินค้าอุปกรณ์การแพทย์

สินค้าที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย ผู้พิการ หรือผู้สุงอายุทั่วๆ ไปต้องใช้ ลักษณะใช้ Home Use ใช้เองได้ที่บ้าน เช่น รถเข็นผู้ป่วย เตียงผู้ป่วย ไม้เท้า แผ่นประคบร้อนด้วยไฟฟ้า เครื่องวัดความดันโลหิต ปรอทดิจิตอล เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ เครื่องพ่นละอองยา เป็นต้น
 
read more

สินค้าเพื่อสุขอนามัย

สินค้าที่ช่วยดูแลสุขอนามัย ป้องกันการเปรอะเปื้อน ใช้ทำความสะอาด ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ เช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ กางเกงซึมซับ แผ่นรองกันเปื้อน ผ้าเปียกเช็ดผิว เป็นต้น


 
read more

สินค้าฮาร์ดแวร์

สินค้าเกี่ยวกับบ้าน ใช้การตกแต่ง ซ่อมแซม การก่อ เช่น ประตู ลูกบิด กุญแจ บานพับ ฝักบัว ก๊อกน้ำ สายฉีด เป็นต้น 
read more