ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย -กรุงเทพฯและปริมณฑล

ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย -กรุงเทพฯและปริมณฑล

ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย -กรุงเทพฯและปริมณฑล

ชื่อร้าน เบอร์โทร
   
คลังยาสมุทรปราการ 02-701-7007
กรีนเซฟ ฟาร์ม่า 02-383-8645
ศูนย์เครื่องมือ สุขุมวิท 02-741-5458, 087, 797-2798
ศูนย์เครื่องมือ สุวรรณภูมิ 02-118-3812, 087-797-2798
ปัญจพัฒน์ เมดิกแคร์ 02-319-0176
เคียมฮัวเภสัช 02-411-0559 , 081-923-8573
พูลทวี 02-866-2438
บริษัท เพ็ชรรัตน์ ฟาร์ม่า จำกัด 092-265-8672
บ้านยาดีบางบอน 02-417-2627
เมดิฟิว เฮลท์แคร์ 084-142-9777
บ้านเวชภัณฑ์ 02-580-5276
ยา 102/2 02-809-1881
จิงจิ้งเฮง 02-241-1247
เพ็ชรรัตน์เภสัช-ศิริราช 02-4111481
ยาทิพย์เวชภัณฑ์ / วีระพงษ์ 02-876-6466, 02468-0696
อิสรีย์ ดรัก แอนด์ เฮลท์ แคร์ 02-887-2901-2
ห้างขายยาชัยมงคลเภสัช 02-921-0067
นพรัตน์เวชภัณฑ์ 02-616-6615
ส.เจริญเภสัช 02-521-1240
ศูนย์เครื่องมือแพทย์รามอินทรา 081-413-5349
หจก. เมด รีพับริค 02-991-7620
หจก.สุมนเมดิคอล 02-943-6014-5
เอส.ซี.เภสัช 02-233-0223, 02-632-7057
จุฬาเภสัช 02-233-5105
นันทน์เภสัช 02-233-4173, 02-632-8923
เอ.พี.เมดิคอล 02-235-4584
สิงหาครุภัณฑ์การแพทย์ 02-3549321
มงกุฎเวชภัณฑ์ 02-3549321,023549337
ตู้ยา 02-6445670-1
เมดิซีนเฮลท์แคร์(ร้านเมดิซีน) 02-411-0975