Products

Product Name :ไม้เท้า รุ่น 961
Detail :
  • เหมาะสำหรับผู้สุงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยที่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงในการเดิน หรือฝึกหัดเดิน เพื่อเพิ่มความมั่นคงในการเดิน 
  • โครงสร้างอลูมิเนียม
  • ที่นั่งทำจากผ้าไนลอน รับน้ำหนักได้ 100 กิโลกรัม
  • สามารพับเก็บได้
  • ปรับความสูงได้ 8 ระดับ ตั้งแต่ 75 - 95 ซม. ( ช่วงละ 1 นิ้ว หรือ 2.54 ซม.)
  • น้ำหนัก 3.4 กิโลกรัม

 

**อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

 

Gallery