Products

Product Name :ไม้เท้า รุ่น 913
Detail :
  • เหมาะสำหรับผู้สุงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยที่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงในการเดิน หรือฝึกหัดเดิน เพื่อเพิ่มความมั่นคงในการเดิน 
  • โครงสร้างอลูมิเนียม
  • เคลื่อนที่ได้แบบโยกทีละ 2 ขา หรือพร้อมกัน 4 ขา
  • สามารภพับเก็บได้ ขนาด 53 (ก) x 10 (ย) x97 (ส) ซม.
  • ปรับความสูงได้ 8 ระดับ ตั้งแต่ 77-97 ซม. (ช่วงละ 1 นิ้ว หรือ 2.54 ซม.)
  • น้ำหนัก 2.4 กิโลกรัม

**อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้**

Gallery