Products

Product Name :อุปกรณ์นั่งถ่าย รุ่น 47CM-KSA09
Detail :
  • เหมาะสำหรับผู้สุงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยมีปัญหาในการลุก-นั่ง
  • โครงสร้างเหล็กชุปโครเมี่ยม
  • วางคร่อมบนชักโครกได้เมื่อถอดกระโถนรองถ่ายออก
  • สามารถพับเก็บได้
  • กระโถนรองถ่ายมีฝาปิด ถอดล้างได้
  • รับน้ำหนักได้ 170  กิโลกรัม
  • ปรับความสูงของที่นั่งได้ 6 ระดับ ตั้งแต่ 41-56 ซม. (ช่วงละ 1 นิ้ว หรือ 2.54 ซม.)
  • น้ำหนัก 6  กิโลกรัม 

**อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้**

Gallery