Products

Product Name :อุปกรณ์ช่วยพยุง รุ่น RLT001
Detail :
  • เหมาะสำหรับผู้สุงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยที่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงในการเดิน หรือฝึกหัดเดิน เพื่อเพิ่มความมั่นคงในการเดิน 
  • โครงสร้างอลูมิเนียม 
  • ล้อขนาด 8 นิ้ว
  • เบาะรองนั่งขนาด  กว้าง 36 x  ยาว 36 x  สูง 2 ซม. 
  • ความสูงจากพื้นถึงเบาะ 57 ซม.
  • รับน้ำหนักได้ 114 กิโลกรัม
  • ปรับระดับความสูงของที่จับได้ 6 ระดับ ตั้งแต่ 91-106 ซม. (ช่วงละ 1 นิ้ว หรือ 2.54 ซม.)
  • น้ำหนัก 7  กิโลกรัม 

**อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้**

Gallery